Algemene Voorwaarden – Vitamine365.nl

 1. Definities
  • Vitamine365.nl: de affiliate webshop die doorverwijst naar derde leveranciers voor de verkoop van producten.
  • Klant: de persoon of entiteit die gebruik maakt van de website en/of een aankoop doet via een van de gelinkte leveranciers.
 2. Toepasselijkheid
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek aan de website Vitamine365.nl en op alle aanbevelingen en verwijzingen die door Vitamine365.nl worden gedaan.
 3. Aanbod
  • Vitamine365.nl verwijst bezoekers door naar derde leveranciers. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, kwaliteit, prijs, of andere specificaties van de producten.
 4. Overeenkomst
  • Wanneer een klant een product wenst aan te schaffen en op een affiliate link klikt, wordt de klant doorgestuurd naar de website van de betreffende leverancier. De aankoopovereenkomst komt tot stand tussen de klant en de betreffende leverancier.
 5. Prijzen
  • De prijzen die worden vermeld op Vitamine365.nl zijn indicatief en kunnen afwijken van de daadwerkelijke prijzen op de websites van de leveranciers.
 6. Herroepingsrecht
  • Aangezien Vitamine365.nl slechts doorverwijst naar leveranciers, ligt het herroepingsrecht bij de daadwerkelijke leverancier. Klanten dienen het herroepingsbeleid van de leverancier te raadplegen.
 7. Klachtenprocedure
  • Mocht u niet tevreden zijn over de service van Vitamine365.nl, verwijzen wij u naar onze [klachtenpagina](link naar klachtenpagina). Voor productgerelateerde klachten dient u zich te wenden tot de betreffende leverancier.
 8. Aansprakelijkheid
  • Vitamine365.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van onze website, noch voor schade die ontstaat door aankopen gedaan bij derde leveranciers waarnaar wij doorverwijzen.
 9. Wijzigingen
  • Vitamine365.nl behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Het is raadzaam deze regelmatig te raadplegen.
 10. Toepasselijk recht
  • Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.