Herroepingsrecht – Vitamine365.nl

Als consument heeft u het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Herroepingstermijn

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hier niet toe verplicht.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) zo spoedig mogelijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet altijd van toepassing. Uitzonderingen op het herroepingsrecht zijn onder andere producten die:

  • Snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
  • Verzegeld zijn om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling is verbroken;
  • Duidelijk persoonlijk van aard zijn.

Meer informatie?

Voor verdere vragen of meer informatie over het herroepingsrecht kunt u contact met ons opnemen.